Doradca ds. OZE

Doradca ds. OZE

Zaj­mu­je­my się doradz­twem, sprze­da­żą i mon­ta­żem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych dla klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz biz­ne­so­wych. Co nas wyróż­nia? Posia­da­my bazy chęt­nych klien­tów. Naszym wyzwa­niem nie jest zna­le­zie­nie klien­ta,...
Manager ds. fotowoltaiki

Manager ds. fotowoltaiki

Zaj­mu­je­my się doradz­twem, sprze­da­żą i mon­ta­żem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych dla klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz biz­ne­so­wych. Co nas wyróż­nia? Posia­da­my bazy chęt­nych klien­tów. Naszym wyzwa­niem nie jest zna­le­zie­nie klien­ta,...